17 februari 2009

Jaha - och?

Fick just ett brev på posten. Det kom från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Lungmedicin och allergologi. Bara det gör ju att man hanterar brevet med största respekt och tänker att detta måste vara något allvarligt och viktigt besked.

Under förra året åkte jag ner till Göteborg ett par gånger och gjorde ytterligare undersökningar med anledning av min hosta. Genom tester i Skövde (återkommande undersökningar med ojämna mellanrum sedan 1991) hade de konstaterat "sensorisk hyperreaktivitet" men Sahlgrenska ville ändå kolla igenom några tester en gång till, för att se om det var något avvikande i resultatet. Den enda avvikelsen de hittade var att jag faktiskt reagerade på astmamedicin, men från extremt bra utblåsningsresultat, till ännu bättre... Jag har alltså inte astma eftersom jag har så bra reslutat innan jag tar medicinen, och inte reagerar det minsta på olika allergitester. Hostan dyker också upp helt irrationellt, ibland på direkt provokation men oftast helt utan. Nu har jag dessutom gjort s k PEF-test hemma under flera veckor och blåst och blåst och blåst... men av diagrammet har jag själv förstått att det inte visar något resultat alls. Bara en jättebra lungkapacitet (idrottsman eller sångare, sa de i Göteborg! Pick your choice!)

Svaret jag fick idag löd: Utredningen som förväntat har inte visat några hållpunkter att du har astma och således finns det ingen anledning att behandla dig med astmamedicin. Däremot är det diagnosen sensorisk hyperreaktivitet ställd sedan tidigare och denna förklarar ju också din symtombild.

Ööööh? Ja, jag har skrivit av exakt som det står. Detta är en utbildad, leg läkare som har skrivit. Om han var osäker på svenskan (att döma av hans namn kommer han från ett land utanför Sverige, men inte alltför långt bort) kunde han ju bett någon läsa igenom formuleringen. Men det var inte poängen just nu.

Jag bara undrar varför de skickade denna "sammanställning" av utredningen över huvud taget. Den innehåller ju ingenting av vikt! Det står ju inte ens om utredningen kan ses som avslutad, om jag skall höra av mig någonstans om besvären kvarstår eller om de sparar mina uppgifter för pågående forskning om "symtombilden". För jag vet att det finns sådan forskning på SUS.

De kunde sparat portot och bekostat en kvarts semla med den utgiften. Och skickat ett mail.

Inga kommentarer: